top of page

Klubipelaajat toivovat Bodyswing-valmennusta!

Päivitetty: 9. marrask. 2023Törmään edelleen silloin tällöin kysymykseen, että mikä tämä Bodyswing oikein on? Useimmat eivät ole kuulleet sanaa aiemmin.

Bodyswing-tekniikka ei ole ajatuksena suinkaan mikään uusi , koska kyseessä on golfin virallinen ja oikea lajitekniikka, body release-tekniikka, jota myös kaikki kilpa-ammattilaispelaajat toteuttavat. Tätä vartalojohtoisuutta, vartalon tehokkaampaa käyttöä sana Bodyswing vain kuvaa hyvin.Jenkeissä Paul Wilson käyttää The Body Swing-nimeä ja on rekisteröinyt sen sinne. Itse olen käyttänyt Bodyswing-nimeä aktiivisemmin vuodesta 2015 ja vuonna 2020 se vihdoin saatiin rekisteröityä Suomessa virallisesti meille.


Päätin, että jotain konkreettista pitää tehdä aikuisina golfin aloittaneiden pelaajien osaamisen, kehittymisen ja peli-ilon eteen.

Nimen lisäksi olen kehitellyt aikuisina golfin aloittaneille pelaajille valmennuskonseptin, joka sisältää oman opetusmetodin, harjoitekokonaisuuden ja ohjelmoidun harjoitusohjelman.


Katso mitä valmennuksen konsepti ja opettamisen metodi pitää sisällään: https://www.bodyswing.fi/post/bodyswingin-opetus-oppimismetodi


Taustaa


Olen toiminut golfopettajan ja urheiluvalmentajan ammatissa n. 40 vuotta. Sitä edelsi 4 vuoden koulutus liikunnanohjaajaksi ja liikunnanohjaajana toimiminen. Neljän eri urheilulajin valmentajatutkinnot, toimiminen urheiluvalmentajana, liikunnanopettajana, toimiupseerin virkatutkinto ja usean vuoden työskentely puolustusvoimissa liikuntakasvatusupseerina ja kouluttajana. Tulipa siinä sivussa kilpaurheiltuakin vuosikausia useassa urheilulajissa SM ja EM tasolla.

Käytyäni golfliiton valmistavat koulutukset suoritin golfvalmentajan ammattitutkinnon GVT:n ja minut hyväksyttiin Suomen PGA:n täysjäseneksi. Koulutukset kattoivat hyvin sen tarpeen, jota tarvitsinkin eli golfin teoriatiedon, swingin perusteiden ja periaatteiden sekä tiettyjen lainalaisuuksien ymmärtämisen. Oli tärkeää saada tietää swingin yksityiskohtia ja verrata näiden kriittisten pisteiden toteutumista maailman huippupelaajilla.


Bodyswing- valmennukselle selkeä tarve ja oppilaiden toive!


Oppilaiden kommenteissa on toistunut useasti kysymykset, miksei näitä periaatteita, perusteita ja lainalaisuuksia ole opetettu kyllin selkeästi jo alkeiskursseilla tai edes jatkokursseilla?

Kysehän on lajitekniikasta eli tekniikasta, joka on muotoutunut nimenomaan lajin vaatimuksiin, jotka edellyttävät suoritukselta niin tarkkuutta ja tehokkuutta kuin myös toistettavuutta ja vakautta.


Aloin suunnitella golfin opettamis- ja opetteluprosessin konseptia, joka perustuisi erityisesti swingliikkeen kokonaissuorituksen oppimiseen mahdollisimman selkeällä ja tehokkaalla tavalla. Poistin valmennustapahtumasta lähes kokonaan käytännön oppimista vaikeuttavan, hidastavan ja monimutkaisen teoriapainotteisen opetustavan ja pyrin pitämään kaiken sanallisen viestinnän ja näyttämisen hyvin ymmärrettävänä ja yksinkertaisena.


Tavoitteena oli pitää myös kaikki, mallisuoritukset, näytöt, liikkeet ja niiden kehittelyt, harjoitteet selkeinä ja jokaiselle pelaajalle ymmärrettävänä. Huomioiden eri taito- ja lähtötasot, sekä mahdolliset liikerajoitukset.


Aloin siis toteuttamaan urheiluvalmennuksen ja liikkeen opettamisen pedagogisia perusperiaatteita.

Innostustani tähän projektiin lisäsi tieto siitä, kuinka vähän todellista ymmärrystä ja tietoa klubipelaajat olivat saaneet golfin oikean ja varsinaisen lajitekniikan, body release-tekniikan ideasta ja käytännön toimintaperiaatteesta, pallon lentoon liittyvistä lainalaisuuksista ja sen opetteluun liittyvistä valmistavista harjoitteista, suorituksen kehittelyistä ja tärkeästä harjoittelun ohjelmoinnista.


Tekniikan irrallisia yksityiskohtia kyllä jollakin tasolla tiedettiin, mutta varsinainen suorituksen ”iso kuva”, tärkein periaate, lainalaisuudet-teknisten ydinkohtien merkitys, ja suoritukseen liittyvä keskeinen biomekaniikka olivat melko hämärän peitossa.Katso Bodysingin pääidean, voimantuoton mekanismin ja toiminnan periaateen kuvaus: https://www.bodyswing.fi/post/viritä-ja-vapauta-swingin-pääydin


Lähes kaikki opetukseeni tulleet pelaajat siis toteuttivat käsilyönnin periaatetta, sen eri variaatioita ja ideaa. Moni toki tietämättään.

Bodyswing- tekniikan esittely, edut ja hyödyt. Katso video


Lapset oppivat yleensä matkimalla, aikuiset tarvitsevat monitasoisemman metodin!


Lapsi tai nuori oppii lajin kuin lajin yleensä helpommin kuin aikuinen ja se pätee myös swingtekniikkaan. Tällöin swingiä opitaan ja opetetaankin pääosin malli-mielikuva oppimisen kautta. Näin lapset ja nuoret oppivat siis lähes automaattisesti oikean lajitekniikan perusperiaatteet, liikeketjun ja swingiin nivoutuvat tekniikan ydinkohdat. Heidän ei tarvitse murehtia teorioista, ei poisoppimisesta, eikä paljon muustakaan.Bodyswing joudutaan erikseen opettelemaan!


Kun aloittaa aikuisena, jolloin mallioppimisen kyky on jo valitetttavasti monilla hiipunut, suurin osa pelaajista omaksuu tai ajautuu kovin helposti ja nopeasti "käsiswingiin", käsillä ja hartioilla lyöntiin, tai tekotapaan jolla vain kokee osuvansa helpommin palloon.


Näin toki voi osua palloon yksinkertaisemmin ja helpommin, mutta valitettavasti "käsiswing" ei ole yleensä, ainakaan pelitilanteissa, vakaa, tekniset lainalaisuudet täyttävä, eikä toistettava, ja siksi pelaaminen alkaa helposti hajota ja kehitys pysähtyä.


Käsilyönnissä vartalo ei toimi swingin voimantuottajana ja downswingissä. alavartalo ei johda kehon liikeketjua, alavartalo on siis hyvin passivinen, ei tule painonsiirtoa ja vartalo jää "lukoksi ja esteeksi" vaikeuttaen mailan ja käsivarsien saattoa oikealle lyöntiradalle. Alkaa tulla toppereita, jota helposti korjataan niiaamalla jne.


Pahinta on, kun painosiirtokierto jää tekemättä, silloin joudutaan pelaamaan palloa ylöspäin, jolloin ei voi saada enää hyvää, tarkkaa ja tehokasta osumaa ja pitkää, sekä suoraa pallon lentoa.

Ikävintä tässä "käsilyönnin" toteuttamisessa on se, että sen sisältämät virheet tuppaavat pitkään tehtynä menemään lihasmuistiin, jolloin myöhemmin niiden poistaminen ja poisharjoittelu voi olla hyvinkin haastavaa ja paljon aikaa vievää.


Käsilyönnin esittelyä ja Bodyswingiin vertailua. Katso video


Bodyswing-valmennus sopii kaikille, iästä riippumatta!


Bodyswing-tekniikan oppimisessa ja opettamisessa käytetty metodi sopii kaikille aikuisille. Hyvin myös iäkkäämmille ja erityisesti naisille. Ainakin kun kuuntelee oppilaiden antamia palautteita.

Eikö olekin kummallista? Voisi kuvitella, että tekniikka, jota maailman huippupelaajat toteuttavat ei missään nimessä voisi soveltua perusaikuisille, saatikka iäkkäimmille. Ajatellaan, että Bodyswing on liian vaikeaa, liian fyysistä. Onneksi näin ei useinkaan ole!


Bodyswing on hyötysuhteeltaan käsiswingiä huomattavasti parempi ja biomekaniikaltaan luonnollisempi, eli keholle terveellisempi vaihtoehto.

Seniorit, tai joilla liikkuvuus on hieman heikentynyt, pystyvät hyvällä käsi-hartiakolmiolla yhdistettynä vartalon painonsiirtokiertoon tekemään jo erinomaisen tarkkaa, tehokasta ja tarkempaa swingiä, hieman varioitua ja helpotettua bodyswingiä. Siihen kun lisätään vielä rento mailan ja käsivarsien vapautus osumaan johan toimii!

Olen saanut todella paljon kiitosta, että olen kannustanut heitä parantamaan swingiään paremmaksi ja samalla terveellisemmäksi eli ikä ei ole este kehittymiselle.Katso miten bodyswing- tekniikka käytännössä valmennetaan aikuispelaajille: https://www.bodyswing.fi/post/käsiswingistä-bodyswingiin-valmennuksen-esittely


Vielä yhteenvetona:


Vartalojohtoisessa bodyswing-harjoittelussa ja siinä käytettävissä harjoitteissa motoriikka ja kehonhallinta paranevat selkeästi. Tulee enemmän hallittavuutta ja tarkkuutta swingiin sekä tietenkin myös tehokkuutta osumaan ja pituutta lyönteihin.


Liike on luonnollisempi ja tehokkaampi, mutta samalla terveellisempi. Metodissa ei näperrellä tieteellisten teorioiden hypoteeseilla, jotka eivät kuulu liikkeen opetukseen- ja jotka jopa ahdistavat useita oppilaita. Teoriat pidetään erillään käytännön tehtävistä. Asiat pidetään yksinkertaisina - "keep it simple" toimii aina paremmin! Tämä jos mikään nopeuttaa todellista käytännön oppimista ja osaamista.


Opettamisen peruskaava toimii!


Mielikuva suorituksesta, oma kokeilu, suorituksen vertaaminen mielikuvaan ja malliin (videoanalyysi), korjaukset, avustaminen, kehon liikkeen tunteminen, uusi kokeilu jne. Kun tätä kaavaa jatkaa useita kertoja, uuden oppimista syntyy kohtuullisen nopeaan tahtiin. Riippumatta kohderyhmästä. Tämä sama metodi toimii hyvin myös golfin swingopetuksessa. PGA Pro Turkka Stenlund


Tutustu myös harjoitevideoihin

ja muihin blogeihinTurkka Stenlund on golfvalmennuksen rautainen ammattilainen ja taattuja tuloksia tuovan Bodyswing-opetusmetodin kehittäjä. Hän on toiminut golfin ammattivalmentajana (PGA) yli 30 vuotta ja sitä ennen urheiluvalmentajana sekä useiden eri lajien kilpaurheilijana.


Turkka on toiminut useassa isossa golfseurassa Head Prona ja ollut mukana kehittämässä urheilulukio- sekä Golfliiton aluevalmennustoimintaa ja toiminut valmentajana muun muassa Vierumäen, Kisakallion ja Kuortaneen urheiluopistoissa.


Golfin lisäksi Turkka on toiminut liikunnanopettajana ja liikunnanohjaajana, liikuntakasvatusupseerina, kouluttajana, liikuntatuotteiden kehittäjänä sekä miekkailu-, hiihto- ja triathlonvalmentajana. Lisää tietoa ja tarkempi CV


Osta Opi Bodyswing-kirja, joka kertoo golfin perusteorian ja antaa konkreettiset ja yksinkertaistetut käytännön vinkit, miten voit oppia hyvän lajitekniikan, Bodyswingin.

KIRJATILAUKSET SUORAAN OPETTAJALTA: Email: proturkka(at)gmail.com

18 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page