top of page
  • proturkka

"Miksi swingiä opetetaan niin monella eri tavalla?"

Päivitetty: 15. tammik.

Monet oppilaani ovat kommentoineet, miksi swingtekniikkaa opetetaan niin eri tavoin? Joku ei mainitse mitään lantion ja vartalon kiertoliikkeestä tai painonsiirrosta, toinen keskittyy eniten käsien liikkeisiin, ranteiden toimintaan ja swingin teorian esittämiseen, toinen taas mailaotteeseen ja taakse vientiin? Mistä on kyse?


Opettiko opettaja sinulle väärin, tai vääriä asioita, vai ymmärsitkö kenties opetetun asian eri tavalla, vai kävikö niin, että et huomannut mitä opettaja oikeastaan yritti sinulle opettaa?


Pitäisikö kaikilla opettajilla olla jokin yhtenäinen tavoite, järjestelmä tai koulutusohjelma jonka mukaan opettaa, ja eikö kaikilla opettajilla ole samat tiedot swingtekniikasta, erilaisista, harjoituksista, harjoitteista ja opetusmenetelmistä? Tulisiko kaikkien opettajien vain pyrkiä opettamaan oikea lajitekniikka, vartaloswing?


Jos suotte, haluaisin aivan aluksi käsitellä tätä "monimutkaista" aihetta, joka on herättänyt paljon kysymyksiä, hämmennystä ja kritiikkiä sekä omien harjoitteiden, aikuisina golfin aloittaneiden pelaajien, valmennusmenetelmieni ja tavoitteideni näkökulmasta.


Harjoitteiden tehtävänä on valmistaa oppilasta oppimaan oikean lajitekniikan kokonaisuus, teknisesti hyvin toimiva vartaloswing, bodyswing

Toisin sanoen, harjoitteiden tehtävänä ei ole ainoastaan opettaa oikeaa tekniikkaa. Ne on suunniteltu lisäämään, tekniikan oppimisen ja kehittelyn lisäksi, myös liikkuvuutta, parantamaan kehon motoriikkaa ja antamaan harjoittelijoille selkeämpi mielikuva swingistä.


Siksi joissakin harjoitteissa korostetaan, väritetään, liioitellaan ja yksinkertaistetaan tiettyjä näkökohtia, mieli- ja kielikuvia ja tekniikan osia. Näiden harjoitteiden kautta oppilaani ovat oppineet oikean vartaloswing tekniikan huomattavasti nopeammin.

Täältä näet harjoitevideot ja tekniikan esittelyt: :https://www.bodyswing.fi/harjoitteet

Harjoitteet ovat tärkein ja keskeisin osa valmennusmenetelmääni ja joka on vaiheittainen lähestymistapa kokonaisuuteen.

Täältä voit tutustua tarkemmin menetelmiini (video) :https://www.bodyswing.fi/post/bodyswingin-opetus-oppimismetodi__________________________________________________________________________________


Miksi golfopettajat opettavat swingiä niin eri tavalla? Eikö pitäisi olla yhtenäisempi järjestelmä?


On toki hyvin yleistä ja normaalia, että eri opettajat opettavat swingiä eri tavoin. Kyse lienee lähinnä siitä, mitä etsitään ja tavoitellaan. Onko kyseessä jonkin tietyn kohdan parantamisesta, säätämisestä tai korjaamisesta, vai haluaako oppilas yksinkertaisesti vain lyödä palloa ja osua siihen paremmin ja helpommin, tai oppia vartaloswingtekniikan kokonaisuutena. Vai onko kyseessä enemmän tietoisuuden jakamisesta mitä asioita ja toimintoja hyvään swingiin kuuluu.


Opetus voi heijastaa tietysti myös sitä, miten opettaja näkee oppilaan kyvyn oppia swing, esimerkiksi onko oppilaan helpompi löytää itsenäisesti ja omatoimisesti "oma swinginsä" vain annettujen ohjeiden, demonstraatioiden perusteella, vai onko tärkeämpää onko swing käsiswing kuin oikea vartaloswing.


On myös selvää, että jokainen opettaja on "ainutlaatuinen" ja oma persoonansa. Artikulaatio vaihtelee, ja jotkut opettajat käyttävät "vaikealta" kuulostavaa kieltä, niin sanottua "golfslangia", kun taas toiset puhuvat hyvin selkeää Suomea. On hyvin tavallista, että vaikka opettajat sanovat oikeita asioita, mutta oppilaat ymmärtävät sen eri tavalla.


______________________________________________________________________________


Opettajat ja valmentajat eivät suinkaan ole homogeeninen ja yhtenäinen ryhmä opetuksen ja valmennuksen ammattilaisia.  Jotkut heistä ovat korkeasti koulutettuja liikunnan ammattilaisia ja heidän taustansa on suuntautunut enemmän opettamiseen ja valmentamiseen, kun taas toiset ovat itseoppineita, ja heistä tuli opettajia oman peliuran päätyttyä. 


Toisilla taas on enemmän kilpaurheilijataustaa ja valmentajakokemusta myös muista urheilulajeista, eri valmentajista ja menetelmistä. Joillakin on ollut erinomaiset mentorit, jotka ovat luoneet lähestymistavan ja asenteen swingtekniikan opettamiseen ja valmentamiseen. Osa valmentajista on käynyt koko golfin koulutusjärjestelmän alusta loppuun, aina ammattivalmentajaksi (SFPGA) täysjäseniksi asti.


Vaikka Suomessa on kohtuullisen yhtenäinen Golfliiton järjestämä ohjaajakoulutusjärjestelmä ja SFPGA järjestämä ammattivalmentajien pätevöitymisjärjestelmä, niin valmennuksiini osallistuneiden kommentit viittaavat kuitenkin siihen, että pedagogiikassa, opetuksen laadussa ja tasossa on kohtuullisen paljon vaihtelua. Erityisesti näyttää siltä, että vartaloswingin ja sen hallitsemiseksi tarvittavista muutosprosessin menetelmistä tiedetään vain vähän.


Ehkä kuitenkin on niin, kun taustat, persoonat, valmennustavoitteet ja opetettavat pelaajat vaihtelevat valmentajien ja opettajien välillä niin paljon, että olisi kohtuullisen vaikeaa, eikä luultavasti edes tarkoituksenmukaista, luoda yhtenäisemmät puitteet eri menetelmille, harjoitteille ja harjoituksille. Toki perusopetuksessa (GC-kurssit) voisi tietysti olla tarpeen jonkinlainen johdonmukaisempi valmennusjärjestelmä. 


Vaikka eri valmentajilla on hieman erilaisia menetelmiä, harjoitteita, harjoituksia ja käytäntöjä, niin varmasti kaikki pyrkivät todennäköisesti kohtuullisen samanlaisiin tavoitteisiin omalla tavallaan. Se, että oppilas oppii oikean tekniikan aina kun se on mahdollista ja pelaa sujuvaa ja nautinnollista golfia. 


Parhain terveisin,

Turkka Stenlund

SFPGA Pro, LO, GVTTurkka Stenlund on golfvalmennuksen rautainen ammattilainen ja taattuja tuloksia tuovan Bodyswing-opetusmetodin kehittäjä. Hän on toiminut golfin ammattivalmentajana yli 30 vuotta ja sitä ennen urheiluvalmentajana sekä useiden eri lajien kilpaurheilijana.


Turkka on toiminut useassa isossa golfseurassa Head Prona ja ollut mukana kehittämässä urheilulukio- sekä Golfliiton aluevalmennustoimintaa ja toiminut valmentajana muun muassa Vierumäen, Kisakallion ja Kuortaneen urheiluopistoissa.


Golfin lisäksi Turkka on toiminut liikunnanopettajana ja liikunnanohjaajana, liikuntakasvatusupseerina, kouluttajana, liikuntatuotteiden kehittäjänä sekä miekkailu-, hiihto- ja triathlonvalmentajana.

Comments


bottom of page