top of page

"Miten ihmeessä näin yksinkertaisilla systeemeillä voi oppia toimivan Bodyswingin?"

Päivitetty: 1. huhtik.Kuten ehkä innokkaimmat seuraajani tietävät, useimpien blogieni aiheet kumpuavat oppilaitteni kommenteista. Niin tälläkin kertaa. Eräs kokenut pelaaja ”löysi” vuosien yrittämisen jälkeen oikean Bodyswing-tekniikan ja oli tietenkin äärimmäisen onnellinen!


"Miten ihmeessä näin yksinkertaisilla systeemeillä voi löytyä toimiva bodyswing, jota olen vuosikausia yrittänyt oppia?"

Esimerkki koskee jo hyvin kokeneen pelaajan kommenttia, kun tiedustelin hänen motiiviaan tulla Bodyswing-valmennukseen:


”Olet viimeinen toivoni”. Oppilas oli kertomansa mukaan käynyt lukuisilla oppitunneilla, kursseilla ja monilla "huippuopettajilla", mutta oikea bodyswing-tekniikka ei vaan ollut auennut. Oli opeteltu teorioita, todettu virheet ja puutteet, analysoitu, mietitty ja spekuloitu ja verrattu huippupelaajien tekemisiin sekä korjattu ja säädetty pieniä erillisiä yksityiskohtia. Siitä huolimatta tuntui, että swing ei toimi lähellekään kuten sen pitäisi toimia.


Bodyswing on periaatteeltaan, teknisiltä ydinkohdiltaan ja idealtaan kohtuullisen yksinkertainen ja helppo ymmärtää, tehdäänkö siitä ihan liian vaikeaa?


Mitä näitä esimerkeistä voisi oppia? Onko teoriatietous, pienten teknisten yksityiskohtien opettelu, niiden miettiminen ja omien puutteiden tietäminen sittenkään niin tärkeää oppilaan kannalta? Olisiko hyödyllisempää, nopeampaa ja tehokkaampaa vain opettaa sellaiset käytännön kehittely -ja valmistavat harjoitteet, jotka vievät oppilaan varmuudella kohti oikea-oppista bodyswingiä ja kokonaisvaltaisempaa osaamista?


Onko liiallinen tietous ja monien asioiden miettiminen liikkeen oppimista vaikeuttavaa ja hidastavaa? Luoko liika tieto tuskaa?

Opetusmetodilla, selkeillä mallinäytöillä ja ohjelmoidulla harjoittelulla on ratkaiseva merkitys!

Oppilaan kanssa käydyssä keskustellessa selvisi myös, että varsinaista opettelun kehittelyä ei ollut aiemmin tehty, eli kehitysohjelmaa, jossa tiettyjen harjoitteiden, mielikuvien- mallinäyttöjen, kielikuvien, harjoittelujärjestyksen ja kokonaisuuteen valmistavien kehittelyiden kautta edetään kohti kokonaisuutta.


Katso miten bodyswing- tekniikka valmennetaan:Bodyswing-opetusmetodissa ei lähdetä ”virheet edellä”. Ei siis ensin todeta ongelmia, "virheitä" ja puutteita, ei liioin korosteta pienten irrallisten yksityiskohtien merkitystä, eikä puhuta moniselitteisesti teorioista ja eri "nippeleistä", eikä laiteta oppilasta miettimään liikaa pieniä asioita, vaan lähdetään heti tekemään vain selkeitä, keskeisiä ja oikeita harjoitteita, jotka vievät kohti kokonaisuuden oivaltamista ja tuntemista.


Lähdetään heti tekemään vain keskeisiä harjoitteita, jotka vievät kohti kokonaisuuden oivaltamista ja tuntemista.Välillä voidaan vilkaista iso yleiskuva videolta ja tehostaa jotakin kohtaa, mutta ei niinkään tartuta pieniin virheisiin ja yksityiskohtiin. Kun opetellaan käytäntöä, kaiken opetuksen pitää olla selkeää ja ymmärrettävää, kohti oikeaa tekniikkaan menevää. Positiivista ja kannustavaa, sellaista, minkä oppilas tajuaa, uskoo ja mihin hän ihan oikeasti pystyy keskittymään.


Ajatusta ei saa sekoittaa, eikä laittaa miettimään liikaa.

Äkkiseltään tämä tapa oppia ja opettaa voi kuulostaa liian yksinkertaiselta ja ”mutkat suoraksi” vedetyltä, eikä niin teoreettis- teknispainotteiselta ja pikkutarkalta, johon Suomalaisessa golfissa on varsinkin nykyaikoina, tieteellisen valmennuksen ihannoimina tultu. Tämä "valmennuskulttuuri" on osoittautunut erittäin epäsopivaksi eritoten aikuisina golfin aloittaneiden swingopetuksessa.


Mutta jos tarkoituksena on löytää - tässä tapauksessa oikean swingtekniikan pääperiaate, siihen nivoutuvat oikeat tekniikan ydinkohdat ja kokonaisuuden oivaltaminen ja oppiminen - on tämä käyttämäni menetelmä osoittautunut todella toimivaksi.

Metodini kunnioittaa ikiaikaista ja edelleen toimivaa liikkeen, liikunnan- ja urheiluvalmennuksen perusperiaatteita. Ne periaatteet eivät miksikään muutu, vaikka ”voissa paistaisi”, sillä yksinkertaistettu toiminta usein vain toimii. Tigerin sanoin: keep it simple!


On selvää, että kun Bodyswingin periaate - vartalon kautta tuleva voimantuotto ja mailan vapautus on hallussa - suoritusta voidaan lähteä ”säätämään ja hiomaan” vieläkin paremmaksi ja tehokkaammaksi. Vasta silloin puututaan pienempiin yksityiskohtiin ja tehdään tarvittavia henkilökohtaisia säätöjä. Mutta, ennen sitä tulee perusajatus ja- liike olla kunnossa!


PGA Pro Turkka Stenlund

Turkka Stenlund on golfvalmennuksen rautainen ammattilainen ja taattuja tuloksia tuovan Bodyswing-valmennusmetodin kehittäjä. Hän on toiminut golfin (PGA) ammattivalmentajana yli 30 vuotta ja sitä ennen urheiluvalmentajana sekä useiden eri lajien kilpaurheilijana.


Turkka on toiminut useassa isossa golfseurassa Head Prona ja ollut mukana kehittämässä urheilulukio- sekä Golfliiton aluevalmennustoimintaa ja toiminut valmentajana muun muassa Vierumäen, Kisakallion ja Kuortaneen urheiluopistoissa.


Golfin lisäksi Turkka on toiminut liikunnanopettajana ja liikunnanohjaajana, liikuntakasvatusupseerina, kouluttajana, liikuntatuotteiden kehittäjänä sekä miekkailu-, hiihto- ja triathlonvalmentajana. Lisää tietoa ja tarkempi CV valmentajasta
Tutustu myös muihin blogeihin


Katso tulevat Bodyswingkurssit

21 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page