top of page

Miksi malli-mielikuva oppiminen ja oman swingin videointi on niin tärkeää?

Päivitetty: 31. lokak. 2023

Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijat väittävät, että mallista oppimisen kyky vähenee tai loppuu kokonaan noin 15 ikävuoden vaiheilla. Onko näin? Vai kuvitellaanko asian olevan niin? Onko tämä visuaalinen, mielikuvasta oppiminen synnynnäinen kyky ja löytyykö se vain liikunnallisesti lahjakkailta ihmisiltä?

Swingiä opitaan parhaiten mielikuvan matkimisella!


Minulla on ollut oppilaina lukemattomia aikuisia pelaajia, jotka ovat pystyneet matkimaan ja toistamaan swingin liikettä lähes täydellisesti malli-mielikuva oppimisen avulla.

Mielikuva kokonaissuorituksesta on lähtökohta koko oppimisprosessille!


Kun katsot huippupelaajan, tai opettajan oikeaa suoritusta tarkasti - etenkin hidastettuna - riittävän usein, alkaa se kuva piirtymään mieleesi paremmin ja siitä on huomattavan paljon apua omassa käytännön oppimisessasi.


Adamin swingtekniikkaa pidetään yhtenä maailman parhaana


Oman swingin videointi ja sen näkeminen on tärkeää!


Oppimisen kannalta on ehdottoman tärkeää nähdä oma swing videolta ja katsoa se hidastettuna. Tällöin alat oivaltaa, mikä menee oikein ja mikä väärin, missä kohtaa kaipaat opettelua ja kehittymistä!


Ilman oman swingin analysointia ja vertailua hyvään tekniikkaan on lähes mahdotonta lähteä kehittämään tekniikkaansa.

Kaiken liikunnan, tässä tapauksessa swingin oppimisen perusta on opettajan, tai hyvän pelaajan suorituksiin samaistuminen, niiden synkkaaminen ja imitointi


Malli-mielikuva oppiminen ja opettelun metodi!

Uskoisin että suurin osa pelaajista tiedostaa sen tosiseikan, että kun miettii jotain yksityiskohtaa, tai, kohtia ja palloon yritetään oikein tosissaan osua ja lyödä, muuttaa se swingiä hyvinkin paljon. Kun sitten hyvän osumisen lisäksi mukaan tulee vielä näyttämisen tai tulokseen liittyviä paineita, voi koko liike muuttua huomattavasti. Ja lopputulos yleensä ei ole hyvä.


Swingliikkeen oppiminen ei olekaan monien asioiden miettimistä!


Liika keskittyminen osumaan ja moniin yksityiskohtiin on yleensä hyvän swingin surma!

Liikkeen kautta hyvään osumaan!


Oppimisessa tärkeää on liikkeeseen keskittymisessä, niiden tuntemisessa, oikeiden suoritusten matkimisessa ja oman tekemisen vertailussa oikeaan. Kokonaisliikkeen hahmottamisessa.

Malli- ja mielikuvaoppimista sisältävässä harjoittelumenetelmässä käytetään palloja suhteessa aikaan - kohtuullisen säästeliäästi. Kun liikkeen, tai harjoitteen mielikuva on hyvin selkeä ja tuntuma liikkeestä on melko hyvä, aletaan kokeilemaan swingin liikerataa, tai liikettä pallon kanssa. "Sovitetaan pallo oikeaan liikkeeseen". Aluksi voi tietenkin tulla huonoja osumia, mikä on normaalia ja kuuluu asiaan. Pienikin muutos vanhasta voi aluksi häiritä hyvän osuman löytymistä.
Oleellisinta on saada itse liike kuntoon. Osuma ei ole pääroolissa.


Kun kehon ja kehon eri osien liikkeet varmentuvat, miettiminen, puristaminen ja jännittäminen vähenevät, palloon osuminen alkaa onnistua paremmin, mikä on monelle todella yllättävää. Kun sitten pikkuhiljaa alkaa luottamaan, että näin pitää mennäkin, swing alkaa toimia ja tulee puhtaampia osumia kerta kerran jälkeen. Ja se kannustaa swingin opettelussa ja muutoksissa!Alkutaipaleella saadut opit ovat tärkeässä roolissa!

Pitkään kokemukseeni perustuen painotan sitä, että jo aivan alkutaipaleella saadut opit ovat keskeisessä roolissa koko jatkokehityksen kannalta.


Jos opetuksessa on aluksi paljon ”itse palloon lyömistä” eli osumaan keskittymistä, jää liikkeet usein kehittymättä.

Malli-mielikuva oppimiseen perustuva metodi sopii erinomaisesti myös pitempään pelanneelle, valmennukseen lisätään vain enemmän poisoppimista nopeuttavaa kädestä pitäen avustamista ja osa-alueittain harjoittelua.Jos olet jo pitempään pelannut, aikuisiällä golfin aloittanut, niin katso tämä: https://www.bodyswing.fi/post/bodyswingin-opetus-oppimismetodi


Alla yksi Bodyswing-harjoite


Tämä kannattaa ehdottomasti katsoa: bodyswingin pääidea, voimantuoton ja toiminnan periaate: https://www.bodyswing.fi/post/viritä-ja-vapauta-swingin-pääydin


Tutustu kaikkiin Bodyswing harjoitteisiin: https://www.bodyswing.fi/harjoitteet


Mallioppiminen tärkeässä roolissa Bodyswing- valmennuksessa!


Mallioppiminen auttaa liikkeen, tässä tapauksessa bodyswingin ymmärtämistä mielikuvan ja oman vertailun avulla ja siten nopeuttaa huomattavasti swingliikkeen oppimista. Kun tähän lisätään liikkeiden kädestä pitäen avustaminen, oppiminen nopeutuu entisestään.


Videolla pohdintaa miten oppilas oppii parhaiten:

Talven -22 valmennuksessa olleiden kokemuksia oppimisesta ja käytetyistä opetusmetodeista


Paras ja toimivin tapa oppimisessa ja ymmärtämisessä oli mallisuorituksen katsominen ja sen välitön matkiminen. Ilman, että mallisuoritusta olisi kovin yksityiskohtaisesti analysoitu. Tähän mielikuvaan perustuvaan matkimisen metodiin liittyy oleellisesti myös omien suoritusten vertaaminen malliin eli oma suoritus katsotaan videolta ja siitä saa välitöntä palautetta ja ohjeistuksen korjaaviin suorituksiin.


Toiseksi eniten ääniä sai yhdistelmä, jossa opettaja näyttää suorituksen ja oppilas matkii. Näin oppilas saa mielikuvan oikeasta tekniikasta ja oman suorituksen aikana opettaja lisäksi avustaa ”kädestä pitäen”. Avustamista pidettiin hyvin tärkeänä, jopa välttämättömänä, varsinkin tekniikan muutosvaiheessa eli vanhan virheen poisoppimisen prosessissa.


Vähiten ääniä sai suorituksen tai tekniikan muutoksiin liittyvät teoreettispohjaiset selitykset eli pienten irrallisten yksityiskohtien korostaminen, osatekijöiden näytöt ja niiden yksityiskohtainen selittäminen, esitelmät huippupelaajien tekemisistä tai muut vastaavat selitykset.


Terveisin,

Turkka Stenlund PGA Pro, LO, GVT.


Turkka Stenlund on golfvalmennuksen rautainen ammattilainen ja taattuja tuloksia tuovan Bodyswing-opetusmetodin kehittäjä. Hän on toiminut golfin (PGA) ammattivalmentajana yli 30 vuotta ja sitä ennen urheiluvalmentajana sekä useiden eri lajien kilpaurheilijana.

Turkka on toiminut useassa isossa golfseurassa Head Prona ja ollut mukana kehittämässä urheilulukio- sekä Golfliiton aluevalmennustoimintaa ja toiminut valmentajana muun muassa Vierumäen, Kisakallion ja Kuortaneen urheiluopistoissa.


Golfin lisäksi Turkka on toiminut liikunnanopettajana ja liikunnanohjaajana, liikuntakasvatusupseerina, kouluttajana, liikuntatuotteiden kehittäjänä sekä miekkailu-, hiihto- ja triathlonvalmentajana. Lisää tietoa ja tarkempi CV valmentajasta


Tutustu myös muihin blogeihin
"
35 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page