Käsiswingistä Bodyswingiin -valmennuksen esittely

Päivitetty: syys 18

Bodyswingin perusperiaate koostuu vartalon kierroista, vartalon vapautuksesta, ranne- ja kyynärkulmien sekä suorien käsien ja mailan oikea-aikaisesta vapauttamisesta osumaan. Vartalo, hartiat ja kädet viritetään oikeanlaisella kierrolla taaksevientiin, ja koko paketti laukaistaan eli vapautetaan osumaan oikeasuuntaisesti ja oikea-aikaisesti.

Bodyswingissä lyönti saadaan vakaammaksi, tehokkaammaksi ja toistettavammaksi, koska lyönnin voimantuotto lähtee pääosin vartalosta, maila vapautetaan osumaan ja käsivarret pysyvät vakiona ja ranteet vakaina. Näin pallon lentolait toimivat optimaalisemmin kaikilla mailoilla ja lyöntien onnistumisprosentti kasvaa. Tulee useammin puhtaampia osumia, lyönnit pitenevät ja ne ovat tarkempia. Bodyswingillä minimoituu virheet ja ei tarvitse enää lyödä käsillä! Saa puhtaampia osumia, lyönnit pitenevät ja ne ovat tarkempia! Lyönnit lähtevät kuin itsestään! Myös ammattilaisten tekniikka on Bodyswing.

Koska Bodyswing on kehon liikeketjuun perustuva kokonaisuus, se vaatii onnistuakseen kehon eri osien ja asentojen saumattoman yhteistyön ja oikean rytmin. Tarvitaan siis oikeanlaista täsmäharjoittelua, jotta Bodyswing saadaan haltuun.


Käsiswing eroaa bodyswingistä periaatteiltaan merkittävästi. Käsiswingissä lyönti tehdään hartioilla ja käsillä, jossa niin käsien ja ranteiden kuin hartioiden ja mailankin toiminta ennen osumaa, osumassa ja saatossa poikkeaa merkittävästi verrattuna bodyswingin vastaaviin toimintoihin. Käsivarsien, ranteiden ja hartioiden toiminnan kehittäminen on siis ykkösasia!

Käsiswingistä Bodyswingiin -harjoitteet


Katso videot Bodyswingin kiteytys Mitä tarkoitetaan käsilyönnillä, miten se eroaa bodyswingistä

Bodyswing tekniikka, sen hyödyt


Harjoitteet tehdään avatusta asennosta eli jalkaterät ja lantio on jo hieman kääntyneenä kohti lyöntisuuntaa. Tällöin lantio on jo valmiiksi avattu mailan heilahduksen tieltä, eikä sen toimintaan tarvitse erikseen keskittyä. On vaikeaa harjoitella kahta asiaa samaan aikaan. Eliminoidaan aluksi lantio pois.


Ensimmäiseksi harjoitellaan käsivarsien ja kyynärkulman, sekä ranteiden ja mailan vapautusta osumaan ja saattoon. Oikeakätisillä oikea käsi johtaa toimintaa. Harjoitus tehdään korkeintaan puoliswingistä, jolloin pystytään paremmin ajatuksella ohjaamaan tapahtumaa.

Harjoitus: Vapautus

Harjoitus: Saatto

Sitten harjoitellaan hartia-käsikolmion ja mailan yhteistoimintaa eli ylävartalon osumatekijöitä, ylävartalon vapautusta ja läpikiertoa loppuasentoon. Tämä harjoite tehdään lyhyehköllä taakseviennillä ja avatusta alkuasennosta, jotta saattotehtävä sujuisi vaivattomasti lyöntiradalle. Harjoitteessa voidaan toimia täydellä ranne-kyynärkulmalla, mutta se ei ole välttämätöntä, varsinkaan jos se vaikeuttaa hartioiden lyöntisuuntaan kiertämisen oppimista.Tämän jälkeen, edelleen puoliswingistä, siirrymme lantionkierron harjoituksiin. Opettelemme kiertämään alavartaloa pitämällä päätä paikallaan hieman oikealla kääntyneenä, maila mahdollisimman pitkällä vartalon takana, oikea olkavarsi kyljessä kiinni, kyynärvarsi ylös taitettuna. Pikkuhiljaa totumme tunteeseen, jossa alavartalo, lantio ja vatsa johtavat liikettä. Kierrytään lyöntisuuntaan osumahetkellä suoristuneelle tukijalalle, pidämme käsivarret kiinni ylävartalossa, pää hieman kallellaan ja liikkumatta, mailan ollessa kaukana vartalon takana - ja kas kummaa, vapautuskierron aiheuttaman keskipakovoiman vaikutuksesta oikean käden kyynärkulma ja ranteet vapautuvat suoriksi, vapauttaen mailan vauhdikkaasti osumaan ja saattoon!

Harjoitukset: Vetoharjoitus, tehokkaampi ranne- kyynärkulman vapautus ja tasku kiertyy, lantionkiertoharjoitus.
Vasta tämän perusperiaatteen ymmärryksen ja osaamisen jälkeen alamme viritellä vartaloa voimakkaampaan viritystilaan ja saamaan vartalon vapautukseen nopeutta eli lähestymme täyttä taaksevientiä ja nopeampaa alavartalon toimintaa, kokonaissuoritusta.
Kokonaissuoritus

Kiteytettynä: ensin opetellaan osumatekijät, käsivarsien toiminta, oikea osuma-tulokulma palloon, mailan vapautus osumaan ja saattoon, hartioiden kierrot ja osuma-asento avatusta asennosta. Vasta sen jälkeen siirrymme lantion ja alavartalon toiminnan opetteluun, niiden ajoitukseen, nopeuteen ja suuntaan sekä kehon ja mailan vapautuksen yhteistoimintaan.

Koska käsiswing ei perustu vartalon kierroista ja niiden mukana kulkevien käsivarsien sekä ranne- kyynärkulmien vapautuksien kautta välittyvään mailan nopeus- ja tehomekanismiin, joudutaan opettelemaan täysin uusia asioita.

Bodyswing-harjoitteiden tarkoituksena on oppia yleistaitavuutta ja motoriikkaa sekä kehonhallintaa. Myös toimia virheellisten tekotapojen poisoppimisen harjoitteina. Ne valmistavat samalla teknisesti vaativimpiin suorituksiin ja opettavat ymmärtämään, ettei käsivarsilla tarvitse lyödä vauhdikkaasti saadakseen vauhtia mailan päähän, eikä siis käsivarsien tarvitse toimia nopeasti osumahetkellä.

Opettelun metodi


Opitaan ymmärtämään, että vartalonkierrolla, oikein ajoitetulla painonsiirrolla, oikeassa vaiheessa vapautetulla ranne-kyynärkulmalla sekä suorilla osumakäsillä, voi saada hyvän vauhdin mailaan, osumatarkkuutta palloon ja toistettavuutta lyöntiradalle päästöön. Lisäksi aletaan sisäistämään, ettei swing olekaan lyönti vaan kokonaisvaltainen liike, joka lähtee jaloista, lantiosta ja keskivartalosta. Miten vartalonkierron viritysten ja vapautusten kautta voi vauhtia välittyä mailaan.


Harjoitteiden tarkoitus on oppia ensin swingin keskeisimmät periaatteet ja yksityiskohdat osa-alue kerrallaan. Opitaan kehon yksinkertaisia kiertoja, painonsiirtoa, mailan vapautusta osumaan, oikeaa osuma-asentoa, pään asentoa, pään pitämistä paikoillaan vartalon vapautuskierrossa, lantion ylöskiertoa jne… Sitten vasta hiotaan kuntoon bodyswingin kokonaisuus, jossa kehon osat ja asennot ja maila liikkuvat tietyssä järjestyksessä ja ajoituksellisesti sulavaan ketjuna sekä rytmiltään hallittuna.


Tee kaikki harjoitteet keskittyneesti ja intensiivisesti. Näillä harjoitteilla pääset kohti oikeaa bodyswingiä ja poisopit vanhaa. Näitä harjoituksia voit harjoitella omin päin, turvallisesti ja tehokkaasti.


Kohti parempaa pelaamista – se kannattaa aina. Bodyswing ja onnistut!


Kaikki blogit

Kaikki harjoitteet

Opi Bodyswing kurssit

Syvempää, mutta yksinkertaistettua tietoa saat Opi Bodywing-kirjasta, jonka saat 20 %.n alennuksella (eli hintaan 27,92 €) Fitra-kaupasta koodilla SWING2021


389 katselukertaa0 kommenttia