top of page

Bodyswing-tekniikan valmennuksen esittely- laaja ohjelma

Päivitetty: 18. lokak. 2023
Bodyswing-tekniikan perusperiaate koostuu vartalon kierroista, ranne- kyynärkulman ja mailan oikea-aikaisesta vapauttamisesta osumaan. Vartalo, hartiat ja kädet viritetään oikeanlaisella kierrolla taaksevientiin, ja koko paketti laukaistaan eli vapautetaan osumaan oikeasuuntaisesti ja oikea-aikaisesti.

Bodyswingissä lyönti saadaan vakaammaksi, tehokkaammaksi ja toistettavammaksi, koska lyönnin voimantuotto tulee pääosin vartalosta, vartalon aktiivisesta kierrosta ja vapautetusta mailasta. Vartalonkierron pitää tapahtua jo ennen osumaa ja suuntautua kohti kohdetta.


Maila vapautuu osumaan ja käsivarret pysyvät vakiona ja ranteet vakaina. Näin pallon lentolait toimivat optimaalisemmin kaikilla mailoilla ja lyöntien onnistumisprosentti kasvaa. Tulee useammin puhtaampia osumia, lyönnit pitenevät ja ne ovat tarkempia.


Bodyswingillä minimoituu virheet, tulee tehokkaampia ja puhtaampia osumia, lyönnit pitenevät ja ne ovat tarkempia! Lyönnit lähtevät kuin itsestään! Myös kaikkien ammattilaisten käyttämä swing-tekniikka on Bodyswing. (vrt. body release-tekniikka)


Koska vartalojohtoinen Bodyswing-tekniikka on kehon liikeketjuun perustuva kokonaisuus, se vaatii onnistuakseen kehon eri osien ja asentojen saumattoman yhteistyön ja oikean rytmin.

Tarvitaan siis oikeanlaisia, tekniikkaan vieviä kehittely harjoitteita ja järjestelmällistä harjoittelun ohjelmointia, jotta Bodyswing-tekniikka saadaan haltuun.


On aluksi hyvä tehdä katsaus hyvin yleiseen swingin tekotapaan ja sen tuomiin ongelmiin. Tätä tekotapaa kutsutaan käsiswingiksi.


Käsiswing eroaa bodyswingistä periaatteiltaan merkittävästi. Käsiswingissä lyönti tehdään hartioilla ja käsillä, jossa niin käsien ja ranteiden kuin hartioiden ja mailankin toiminta ennen osumaa, osumassa ja saatossa poikkeaa merkittävästi verrattuna bodyswingin vastaaviin toimintoihin.

Alla olevassa videossa näet käsiswingin ja bodyswingin suurimmat erot

Alla olevassa videossa näet bodyswingin edut ja hyödyt


Harjoittelun järjestys ja tekemisen tunteminen on keskiössä!


Pääosa harjoitteista tehdään aluksi avatusta alkuasennosta eli jalkaterät ja lantio on jo hieman kääntyneenä kohti lyöntisuuntaa. Tällöin lantio on jo valmiiksi avattu mailan heilahduksen tieltä, eikä sen toimintaan tarvitse erikseen keskittyä. On vaikeaa harjoitella kahta asiaa samaan aikaan. Eliminoidaan keskittymisestä aluksi lantio pois.


Ensimmäiseksi harjoitellaan käsivarsien ja kyynärkulman, sekä ranteiden ja mailan vapautusta osumaan ja saattoon.


Oikeakätisillä oikea käsi ja olkapää johtaa toimintaa. Harjoitus tehdään korkeintaan puoliswingistä, jolloin pystytään paremmin ajatuksella ohjaamaan tapahtumaa.

Mailan vapautus tulee olemaan keskeisessä roolissa kokonaissuorituksessa!

1. Harjoitus: Saatto2. Harjoitus: Vapautus


Vapautuskierron aiheuttaman keskipakovoiman vaikutuksesta oikean käden kyynärkulma ja ranteet vapautuvat suoriksi, vapauttaen mailan vauhdikkaasti osumaan ja saattoon!


3. Harjoitus; Käsi hartiakolmio


Näiden jälkeen harjoitellaan hartia-käsikolmion ja mailan yhteistoimintaa eli ylävartalon osumatekijöitä, ylävartalon läpikiertoa loppuasentoon. Tämä harjoite tehdään lyhyehköllä taakseviennillä ja avatusta alkuasennosta, jotta saattotehtävä sujuisi vaivattomasti lyöntiradalle. Harjoitteessa voidaan toimia täydellä ranne-kyynärkulmalla, mutta se ei ole välttämätöntä, varsinkaan jos se vaikeuttaa hartioiden lyöntisuuntaan kiertämisen oppimista.


4. Harjoitus: Lantion kierto


Tämän jälkeen, edelleen puoliswingistä, siirrymme lantionkierron harjoituksiin. Opettelemme kiertämään alavartaloa pitämällä päätä paikallaan hieman oikealla kääntyneenä, maila mahdollisimman pitkällä vartalon takana, oikea olkavarsi kyljessä kiinni, kyynärvarsi ylös taitettuna.


Pikkuhiljaa totumme tunteeseen, jossa alavartalo, lantio ja keskivartalo johtavat liikettä. Kierrytään lyöntisuuntaan ennen osumahetkeä suoristuneelle tukijalalle, pidämme käsivarret kiinni ylävartalossa, pää hieman kallellaan ja liikkumatta, mailan ollessa kaukana vartalon takana - ja kas kummaa, pallo lähtee ihan itsekseen, ilman lyömistä!5. Harjoitus: vetoharjoitus


Vetoharjoitus on jo kohtalaisen vaativa harjoite, mutta kun sen oppii, ollaan jo hyvin pitkällä Bodyswing-tekniikan ytimessä.Vasta näiden harjoitusten jälkeen alamme viritellä vartaloa voimakkaampaan viritystilaan ja saamaan vartalon vapautukseen nopeutta eli lähestymme täyttä taaksevientiä, backswingiä ja nopeampaa alavartalon toimintaa, kokonaissuoritusta.


6. Harjoitus: Ovi kiinni


7. Kokonaissuoritus

Kiteytettynä:


Ensin opetellaan osumatekijät, käsivarsien toiminta, mailan vapautus osumaan ja saattoon, hartioiden kierrot ja osuma-asento avatusta asennosta. Sen jälkeen siirrymme lantion ja alavartalon toiminnan opetteluun, niiden ajoitukseen, nopeuteen ja suuntaan sekä kehon ja mailan vapautuksen yhteistoimintaan.


Vasta näiden toimintojen jälkeen keskitymme pidemmälle kierrettyyn backswingiin ja tekniikan pienempien yksityiskohtien säätöihin.

Bodyswing-harjoitteiden tarkoituksena on oppia oikeaa swing-tekniikkaa, sekä samalla kehittää ja parantaa kehon motoriikkaa, liikkuvuutta ja kehonhallintaa.
Myös toimia virheellisten tekotapojen, käsilyönnin poisoppimisen harjoitteina. Harjoitteet valmistavat teknisesti vaativimpiin suorituksiin ja opettavat ymmärtämään, ettei käsivarsilla tarvitse lyödä vauhdikkaasti saadakseen vauhtia mailaan.

Opettelun metodi Katso esitys videolta


Opitaan ymmärtämään, että vartalonkierrolla, oikein ajoitetulla painonsiirrolla, oikeassa vaiheessa vapautetulla ranne-kyynärkulmalla sekä suorilla osumakäsillä, voi saada hyvän vauhdin mailaan, osumatarkkuutta palloon ja toistettavuutta lyöntiradalle päästöön.


Lisäksi aletaan sisäistämään, ettei swing olekaan lyönti vaan kokonaisvaltainen liike, joka lähtee jaloista, lantiosta ja keskivartalosta. Miten vartalonkierron viritysten ja vapautusten kautta voi vauhtia välittyä mailaan.


Harjoitteiden tarkoitus on oppia ensin swingin keskeisimmät periaatteet ja yksityiskohdat osa-alue kerrallaan. Opitaan kehon yksinkertaisia kiertoja, painonsiirtoa, mailan vapautusta osumaan, oikeaa osuma-asentoa, pään asentoa, pään pitämistä paikoillaan vartalon vapautuskierrossa, lantion ylöskiertoa jne… Sitten vasta hiotaan kuntoon bodyswingin kokonaisuus, jossa kehon osat ja asennot ja maila liikkuvat tietyssä järjestyksessä ja ajoituksellisesti sulavaan ketjuna sekä rytmiltään hallittuna.


Kohti parempaa pelaamista – se kannattaa aina. Bodyswing ja onnistut!


Terveisin

PGA Pro Turkka StenlundTurkka Stenlund on golfvalmennuksen rautainen ammattilainen ja taattuja tuloksia tuovan Bodyswing-opetusmetodin kehittäjä. Hän on toiminut golfin ammattivalmentajana yli 30 vuotta ja sitä ennen urheiluvalmentajana sekä useiden eri lajien kilpaurheilijana.

Turkka on toiminut useassa isossa golfseurassa Head Prona ja ollut mukana kehittämässä urheilulukio- sekä Golfliiton aluevalmennustoimintaa ja toiminut valmentajana muun muassa Vierumäen, Kisakallion ja Kuortaneen urheiluopistoissa.


Golfin lisäksi Turkka on toiminut liikunnanopettajana ja liikunnanohjaajana, liikuntakasvatusupseerina, kouluttajana, liikuntatuotteiden kehittäjänä sekä miekkailu-, hiihto- ja triathlonvalmentajana. Lisää tietoa ja tarkempi CV
Syvempää, mutta yksinkertaistettua tietoa saat Opi Bodywing-kirjasta.


61 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page