top of page

Bodyswingin oppiminen voi olla mahdollista kaikille!

Päivitetty: 17. marrask. 2023

Bodyswingin löytäminen ja oppiminen voi jonkun mielestä tuntua haastavalta. Useimmiten sen oppiminen voi olla kuitenkin pienistä oivalluksista kiinni.

Aina ei ole kyse siitä, etteikö pelaajan fyysiset lähtökohdat - liikkuvuus, lihasvoima tai motoriikka - riittäisi Bodyswing- tekniikan kohtuullisen hyvään omaksumiseen.Mistä sitten kiikastaa?


Tapasin valmennuksessani pelaajan, joka on pitkään ollut hyvin lähellä golfopetuksen ja valmennuksen maailmaa. Olimme jokseenkin yhtä mieltä siitä, että lähtökohtaisesti kaikki koulutetut golfin ammattivalmentajat kertovat bodyswing-tekniikkaan liittyviä yksityiskohtia.


Vaikka juuri kyseistä termiä, bodyswing ei käytettäisikään (lajitekniikan virallinen nimi: body release), pohjautuu swing aina vartalon käyttöön tärkeimpänä osana swingiä. Käytännön opettamisen vaatimustaso, osaaminen ja metodit saattavat vaihdella paljonkin valmentajien välillä, mutta tekniikan teoreettinen lähtökohta on sama.


Bodyswing-tekniikkaa opetellaan omalla metodilla, harjoitteilla ja harjoittelun ohjelmoidulla konseptilla

On ehkä hyvä tiedostaa se seikka, että osa opettajista esittää ja kertoo enemmänkin swingin teknisiin yksityiskohtiin liittyvää teoreettista tietoa, mitä asioita swingiin liittyy ja mitä pitäisi oppia, tai sitten säätää pelaajalla jo olevaa swingiä.


Hyvin harva, kuten me, rakennamme ja harjoittelemme omalla metodilla, harjoitteilla ja ohjelmoidulla harjoittelulla tekniikan alusta loppuun toimivaksi kokonaisuudeksi.


Pelaajilla on useimmiten riittävät valmiudet ja potentiaali oppia bodyswing-tekniikka

Kuulen usein asiakkailtani, etteivät he ole koskaan kuulleetkaan opettamistani käytännön toiminnoista ja harjoitteista, ettei heille ole kerrottu lantion liikkeestä, sen suunnasta ja johtavasta roolista swingin liikeketjussa, ei pään asennosta, paikasta osumahetkellä, ei käsivarren pitämisestä kehossa kiinni osumahetkellä, ei mailan vapautuksista, eikä vartalon, käsien ja mailan liikeradoista, vaiheista ja ajoituksesta swingin aikana.


Moni tuntuu saaneen swingistä ihan toisenlaisen mielikuvan ja käsityksen, sellaisen jossa on vain paljon joitain pieniä, toisistaan irrallaan olevia yksityiskohtia. Jostain syystä koko bodyswingin perimmäinen idea, periaate on mennyt ohi, eikä heille ole syntynyt tarvittavaa käytännön oivallusta swingistä kokonaisuutena.On selvää, että osa pelaajista ei ehkä ole kuullut bodyswingin periaatteesta, siihen nivoutuvista teknisistä yksityiskohdista ja hyvän ja tehokkaan osuman lainalaisuuksista, swingteoriasta puhumattakaan. Näitä asioitahan ei juurikaan ehditä läpikäymään Green Card kursseilla. Mutta osa pelaajista varmasti on kuullut.


Monet ovat käyneet kursseilla ja tunneilla, vaihtaneet valmentajia ja opetelleet videoiden avulla itsekseen. Jotkut kertovat tehneensä turhauttavalta tuntuvaa harjoittelua monin eri tavoin jopa vuosikausia löytämättä bodyswingin toimintaan vaadittavaa perustekniikkaa-periaatetta, jossa vartalo johtaa liikettä ja maila ja vapautuvat osumaan ja saattoon.


Tutustu bodyswingin pääideaan ja periaatteeseen: https://www.bodyswing.fi/post/viritä-ja-vapauta-swingin-pääydin

Katso video


Oivallus löytyy harjoitteista, kehon tuntemisesta ja oikeista mielikuvista


Millä ja mistä tämän oivalluksen sitten saisi? Mitä oivaltaminen oikein tarkoittaa? Tarkoittaako se teoreettisten asioiden ymmärtämistä periaatteellisesti vai toimintojen ymmärtämistä käytännössä?


Olen hyvin pitkään seurannut erilaisia opetusmetodeja ja niiden kehittymistä useilta kanavilta, YouTubesta, Facebookista, Instagramista, kirjoista ja lehdistä sekä osallistunut moniin seminaareihin ja koulutuksiin.

Suurin osa näkemästäni ja kuulemastani on ollut hyvin vaikeaselkoista ja sellaista, ettei niiden perusteella juurikaan voisi oppia bodyswingin periaatetta ja ideaa kokonaisuutena käytännön tasolla. Kun se tuntuu vaikealta minulle - urheilun, liikunnan ja golfopetuksen ammattilaiselle - on se normi klubipelaajalle, tai golfia aloittavalle harrastajalle kohtuuttoman monimutkaista.


Hyvää tarkoittavat neuvot ja teoriaan liittyvät ohjeet ovat tuottaneet monelle pelaajalle paljon hämmennystä, epäselvyyttä ja toiminnan rajoittuneisuutta.

Golfin tekniikkaan teoriaan liiemmälti perehtymätön klubipelaaja tuskin jaksaisi edellä mainitun tyyppisiä ohjeita lukea tai katsoa ja jos jaksaisikin, ei oikeasti ymmärtäisi oivalluksesta puhumattakaan.


Onneksi poikkeuksiakin löytyy. Seuraan hyvin mielelläni mm. Korealaisten ja Thaimaalaisten valmentajien tapaa opettaa. He vaikuttavat suosivan yksinkertaista, selkeää ja tehokasta toimintaa, jossa suorituksen ohjaaminen fyysisen kontaktin, kädestä pitäen avustamisen avulla on keskiössä.


Katso tekniikan esittelyt ja harjoite esimerkit. Siltä löydät selkeitä ohjeita ja mielikuvia:https://www.bodyswing.fi/harjoitteet

Vanha pitää ensin poisoppia jotta uusi voi tulla tilalle!


Vaikka olen urheiluvalmentajana malli- ja mielikuvaoppimisen, matkimisen ja synkkaamisen suuri kannattaja, ei todellista uuden käytännön oivaltamista ja vanhojen tapojen poisoppimista mielestäni aikuispelaajilla kovin hyvin synny ellei suoritusta pääse tuntemaan kehossaan. Asennot ja liikeradat on saatava kehon tuntemukseen, mielikuvien lisäksi. Lisäksi pelaajan on ehdottomasti nähtävä oma suoritus videolta- ja mielellään useasti välittömän palautteen saamiseksi.

Katso videolta miten oppilas oppii parhaiten käytäntöä https://www.bodyswing.fi/post/miten-oppilas-oppii-nopeitenOivalluttaminen liittyy ensisijaisesti vanhojen liikkeiden ja virheiden poisoppimiseen!


Olisiko niin, että meidän valmentajien tulisi vahvistaa oivalluttamisen taitojamme? Puhumme aivan liikaa tekniikasta, teoriasta ja analysoimme yksityiskohtia, mutta liikkeen oivaltamisen, mielikuviin ja tuntemisen ohjaamiseen liittyvät keinot jäävät helposti liian vähälle käytölle.


Kädestä pitäen avustaminen on välttämätöntä aikuispelaajille!


Liikkeen avustaminen ei ole aina yksinkertaista. Se vaatii rohkeutta ja tietoa, intuitiota ja empatiaakin. Sille tarvitaan asiakkaan hyväksyntä. Se vaatii rinnalleen myös vahvan mielikuvan suorituksesta, opettajan hyvän, ymmärrettävän ja selkeän mallin.
Ymmärrän hyvin fyysisen avustamisen vaikeudet. Esimerkiksi nuorempi valmentaja voi olla hämillään kierrättäessään vanhemman rouvan tai herran lantiota ja vartaloa osumahetkeen, samalla pitäen toisella kädellä tämän kasvoista kiinni. #metoo -aikakaudella tällainen toimintatapa voi jonkun mielestä olla mahdoton, mutta urheilussa se on usein edellytys onnistumiselle.


Esittämiäni muutoksia tarvitaan, rohkeita toimenpiteitä todellisen ja syvällisen oivaltamisen ja paremman tekniikan saavuttamiseksi. Oivallukseen tarvitaan paljon järeämpiä menetelmiä kuin teorian kuuntelu, katselu ja Trackmanin lyöntidata.

Jos haluat paneutua metodeihimme katso alla oleva video: https://www.bodyswing.fi/post/bodyswingin-opetus-oppimismetodi

Katso myös tekniikan esittelyt ja harjoite esimerkit. Siltä löydät selkeitä ohjeita ja mielikuvia Bodyswingistä: https://www.bodyswing.fi/harjoitteet


Turkka Stenlund

Bodyswing valmentaja,

PGA Pro, LO, GVT

Perustaja, pääopettaja

Bodyswing Golf AcademyTurkka Stenlund on golfvalmennuksen rautainen ammattilainen ja taattuja tuloksia tuovan Bodyswing-opetusmetodin kehittäjä.

Hän on toiminut golfin ammattivalmentajana (PGA) yli 30 vuotta ja sitä ennen urheiluvalmentajana sekä useiden eri lajien kilpaurheilijana.


Turkka on toiminut useassa isossa golfseurassa Head Prona ja ollut mukana kehittämässä urheilulukio- sekä Golfliiton aluevalmennustoimintaa ja toiminut valmentajana muun muassa Vierumäen, Kisakallion ja Kuortaneen urheiluopistoissa.


Golfin lisäksi Turkka on toiminut liikunnanopettajana ja liikunnanohjaajana, liikuntakasvatusupseerina, kouluttajana, liikuntatuotteiden kehittäjänä sekä miekkailu-, hiihto- ja triathlonvalmentajana. Lisää tietoa ja tarkempi CV valmentajasta


Tutustu myös muihin blogeihin


Katso tulevat Bodyswingkurssit


18 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page