top of page

Vanhasta swingistä "poisoppiminen"

Päivitetty: 1 päivä sitten

Monet pelaajat sanovat, että vanhasta  ”poisoppiminen” on lähes ylitsepääsemätön este uuden oppimiselle? Monien mielestä tämä pätee erityisesti silloin, jos on pelattu tietyllä swingtyylillä pitkään. Toteamus, ”vanha koira ei uusia temppuja opi”, on varmasti tuttu metafora meille kaikille.


Voisiko "vanhan poisoppiminen" tarkoittaa sitä, että pelaajien on vaikea hylätä tuttuja ja turvallisia toimintatapojaan ja heittäytyä uusiin käsitteisiin, lähestymistapoihin, mielikuviin ja käytäntöihin? Vai voisiko uusien asioiden oppimisen vaikeus johtua menetelmistä ja keinoista, joilla uusi tieto on kyetty muuttamaan käytännön taidoksi?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oppiminen on helppoa vanhasta luopumiseen verrattuna!


On selvää, että oikeaoppisen swingin oppiminen vaatii pelaajalta kohtuullisen liikkuvuuden ja kehonhallinnan, mutta kokemukseni kautta voisin sanoa, ettei niiden puute ole ylitsepääsemätön este sille, etteikö pelaaja voisi muuttaa vanhaa tekemistään ja oppia hyvän ja jopa ihan oikeaoppisen swingtekniikan.    


”Uusien toimintojen käyttöön ottamiseksi on hylättävä vanhentuneet ja kenties virheelliset käsitykset ja tavat” 

Kuten alussa todettiin, ehkä suurin este uusien asioiden, toimintojen ja käytäntöjen oppimiselle on valmennusmenetelmien puute ja muutosprosessiin käytetty aika.


Muutosprosessi vie aikaa, mutta ennen kaikkea se edellyttää menetelmää, metodia jolla vanha tietämys muunnetaan uudeksi tietämykseksi, siirtovaikutusta, joka mahdollistaa uuden tietämyksen soveltamisen käytäntöön.


"Poisoppimisen, muutosprosessin kehitysohjelmaan ja metodiin sisältyy useita didaktiikkaan ja pedagogiikkaan liittyviä asioita ja toimintoja, joilla muutetaan vanhoja, vähemmän oikeita käytäntöjä, mielikuvia, uskomuksia ja tottumuksia"

Uusien tiedollisten asioiden omaksumisen rinnalla kulkee uusien tai joskus jo olemassa olevien motoristien taitojen kehittäminen, tai herättäminen, ja  liikkuvuuden lisääminen.

Emme siis suinkaan opeta vain ”täydellistä” swingtekniikkaa, vaan opetamme pelaajille kykyjä, joiden kautta hän voi vastaanottaa uutta tekniikkaa.  Opetamme pelaajaa oppimaan opetettua. 


”Golfswingin osalta jokaisella pelaajalla on jonkin verran tietoa tai ainakin ennakkokäsityksiä. Mitä kauemmin olemme pelanneet, sitä enemmän monet näistä uskomuksista ja toimintatavoista ovat juurtuneet” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hyvän ja edes lähelle oikeaoppisen swingin käytännön oppiminen ei ole missään tapauksessa mahdoton tehtävä.  Joillekin se ottaa vain vähän enemmän aikaa kuin toisilla. Jos ei ole osannut heittää palloa lapsena, kiertää vartaloa, kuten eräs naisoppilaani totesi, niin ei se nyt helpommaksi tule näin vanhanakaan, varsinkin jos on aiemmin opetellut ihan eri periaattein ja tavoin lyömään golfpalloa. 


"Emme siis suinkaan opeta vain ”täydellistä” tekniikkaa, vaan opetamme pelaajille kykyjä, joiden kautta hän voi vastaanottaa uutta tekniikkaa.  Opetamme pelaajaa oppimaan opetettua"

Tähän prosessiin, jossa uutta ja vanhaa oppimista "puretaan" ja tietoa siirretään käytäntöön, on kehitetty hyviä pedagogisia menetelmiä ja didaktiikkaan liittyviä käytäntöjä. Valitettavasti useimpien opetusta saaneiden pelaajien kommenttien mukaan niitä ei joko tunneta, ei käytetä tai niitä ei yksinkertaisesti ehditä toteuttaa ajanpuutteen vuoksi. Jääkö sisäistämisprosessi ja käytännön muutos oppilaiden oman tietoisuuden, oivalluksen ja monien omien kokeiluiden varaan? Jos näin on, se on valitettavaa. Tiedämme nimittäin, että monet pelaajat haluavat ja heillä olisi potentiaalia oppia hyvä ja oikeaoppinen swingtekniikka.


Aina voi oppia uutta


Moni pitempäänkin pelannut ei monesti enää usko, että omaa swingiä ei voi, eikä kannata muuttaa. Näin ei ole kuitenkaan ole. Toki "poisoppimista" pitää tehdä, koska ilman sitä ei opi uutta. On selvää, ettei uusi tekotapa tunnu heti helpolta eikä osuma ole heti puhdas. Täytyy siis antaa aikaa, olla kärsivällinen ja harjoitella ahkerasti. Se kyllä palkitaan, sillä kohta alkaa tulemaan tuloksia ja golfista pääsee nauttimaan enemmän.


Katso video:
Comments


bottom of page