top of page
  • proturkka

Miksi "virheitä ja väärää" tekemistä näytetään- ja onko Bodyswing ainoa "tie" hyvään pelaamiseen?

Päivitetty: 27. jouluk. 2023

Törmään usein näihin kysymyksiin, olemmehan julistaneet kovaan ääneen ja usein tinkimättömällä asenteella vartalosvingin erinomaisuutta ja ylivoimaisuutta ja samaan hengenvetoon korostaneet "käsillä lyömisen" aiheuttamia virheitä ja sen tuomia monia ongelmia. Jotkut ovat jopa pahoittanut mielensä


"Rinnastusten, usein karkeiden yleistysten ja virheiden korostamisen tarkoituksena on vain havainnollistaa erilaisia käytännön manöövereitä ja swing-tekniikkaan liittyviä ongelmia sekä korostaa hyvän ja huonon suorituksen välisiä eroja"Tarkoituksena ei tietenkään ole arvostella pelaajaa eikä arvioida golfarin omia valintoja, kykyjä tai niiden puutetta. Nämä esimerkit liittyvät osittain tunnettuun "golfperinteeseen", jossa esitetään virheitä, puutteita ja ongelmia ja verrataan niitä hyviin ja oikeisiin kohtiin. 


Päätarkoituksena on antaa pelaajille tietoa ja näkemystä swingin hyvistä puolista ja niiden hallitsemisesta sekä motivoida pelaajia harjoittelemaan itsenäisesti eli omatoimisesti.

Miksi tämä vertailu ja vastakkainasettelu? Miksei vain näytetä mikä tekniikassa on oikein ja hyvin ja esitellä tekniikan kiistattomia etuja? Miksi meidän on osoitettava ongelmat ja virheet? 
Emmehän me käytännön valmennuksessa aloita virheiden ja puutteiden etsimisellä, eikä osoittamisella, vaan opetamme intensiivisessä vuorovaikutuksessa mitä ja miten pitää tehdä ja harjoittelemme pelkästään oikeita ja tekniikkaa parantavia asioita.  Mitä järkeä on tuoda esiin puutteita ja epäkohtia, kun aiheena on oppia oikea swingtekniikka?  Valjastetaan  aivot vain oikeiden asioiden peilaamiseen. 

Oikean tekniikan tunteminen ja omien taitojen arviointi ja ymmärtäminen on kuitenkin tärkeää ja välttämätöntä. 

Valitettavasti käsitykset omista taidoista ja käsitykset tekniikan epävarmuuksista ja vahvuuksista ovat kuitenkin usein hyvin epämääräisiä. Olemme ehkä kuulleet yksityiskohtia vartaloswingin periaatteesta ja perusteista ja joistakin yksittäisistä tekniikan ydinkohdista ja havaintoja omista puutteistamme ja ehkä puutteista, mutta riittääkö se?


Niiden tietäminen on, ainakin  useimpien mielestä, hyödytöntä, ellet tiedä, mitä teet ja miten teet sen käytännössä, tai miten yksityiskohdat liittyvät tekniikan yleisiin periaatteisiin ja mitkä ovat hyvän suorituksen osatekijät.


Siksi olemme korostaneet epävarmuustekijöitä ja yleisiä ongelmia, jotta pelaajat voivat nähdä omissa videoissaan, onko niissä yleisimpiä puutteita, virheitä tai ongelmia, joita olemme korostaneet. Tämän jälkeen pelaajat voisivat verrata tekemisiään esittelemiemme vartalosvingitekniikoiden vahvuuksiin, yksityiskohtiin ja periaatteisiin.  


Suuri ongelma on tietysti se, että jos pelaajalla ei ole tietoa siitä, miten asioiden tai liikkeiden pitäisi mennä swingissä, eikä hänellä ole mahdollisuutta eikä taitoa videoida ja analysoida niitä itse, vertailua ei voida tehdä.
Tähän on vielä hyvä laittaa oppilaani, professorin kommentti: 


”Jokaisella golfaajalla on omat illuusionsa svingistään, jotka ovat lähes aina paljon parempia, teknisesti oikeampia ja paljon kauniimpia kuin ne todellisuudessa ovat"

"Kannattaako sinun  videoida  ja opettaa heitä vertaamaan svingiään täydelliseen tekniikkaan, vai olisiko sittenkin hyväntahtoisempaa ja armeliaampaa jättää se sellaiseksi kuin se on, ja yrittää vain löytää hyvä lyönti harjoituksissa". "Kaikki olisivat onnellisempia ja tyytyväisempiä."  


Ehkäpä hyvinkin näin, mutta kun valmennus on vain lyhyt hetki pelaajan kehitysprosessissa ja sen pitäisi murtaa harhakuvitelmat ja luoda realistinen perusta itsenäiselle ja omatoimiselle harjoittelulle.


Loppuun vielä pohdintaa:


Ihanteellisessa maailmassa, vartaloswingin tekniikka käsiteltäisiin  perusteellisemmin jo green card- ja alkeiskursseilla, ainakin perusperiaatteiden, keskeisten teknisten yksityiskohtien ja lainalaisuuksien osalta, ehkä opetettaisiin myös keskeisimpien harjoitteet.

Oppilaita opetettaisiin myös itsearvioimaan, videoimaan ja analysoimaan omaa tekniikkaansa. Samalla tulisi myös selväksi, että golfia voi pelata hyvin monien periaatteiden, variaatioiden ja kompromissien avulla, mutta jos  haluat alati kehittyä, tulla hyväksi pelaajaksi ja pelata korkealla tasolla, sinun on opittava Bodyswing. Ainakin kohtuullisen hyvälle tasolle. 


Vielä  vastaus otsikon kysymykseen, onko Bodyswing ainoa tie hyvään golfiin? 


Kyllä, on mahdollista pelata golfia erinomaisesti ilman vartalojohtoista bodyswingiäkin, jos käsivarsien toiminta  on hyvin hallittu ja täyttää tietyt tekniset yksityiskohdat. Periaatteessa hyvä ”käsisvingi” on kohtuullisen helppo hallita taidon, ajattelutavan ja tekniikan osalta. En mene tässä tarkemmin yksityiskohtiin, mutta totean, että termi "hallittu" on erittäin tärkeä, kun yritetään toteuttaa käsisvingiä pelin paineissa. 


Terveisin,

Turkka Stenlund

PGA Pro, LO, GVT


Turkka Stenlund on golfvalmennuksen rautainen ammattilainen ja taattuja tuloksia tuovan Bodyswing-opetusmetodin kehittäjä. Hän on toiminut golfin ammattivalmentajana yli 30 vuotta ja sitä ennen urheiluvalmentajana sekä useiden eri lajien kilpaurheilijana.


Turkka on toiminut useassa isossa golfseurassa Head Prona ja ollut mukana kehittämässä urheilulukio- sekä Golfliiton aluevalmennustoimintaa ja toiminut valmentajana muun muassa Vierumäen, Kisakallion ja Kuortaneen urheiluopistoissa.


Golfin lisäksi Turkka on toiminut liikunnanopettajana ja liikunnanohjaajana, liikuntakasvatusupseerina, kouluttajana, liikuntatuotteiden kehittäjänä sekä miekkailu-, hiihto- ja triathlonvalmentajana.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page